Informacje o wysokości stóp procentowych

KOMUNIKAT

Zarząd SKOK „PROGRES” informuje, że na dzień dzisiejszy wysokość:
1) stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego wynosi w skali roku:
- stopa referencyjna 6,75%
- stopa lombardowa 7,25%
 
2) odsetek:
- ustawowych wynosi 10,25%
- ustawowych za opóźnienie wynosi 12,25%
W związku z powyższym:
- odsetki maksymalne wynoszą 20,50%
- odsetki maksymalne za opóźnienie wynoszą 24,50%

 

3) stawka obowiązująca w Kasie

- WIBOR 6M z dnia 29.12.2022 r. wynosi 7,14%