Komunikat Zarządu

Uprzejmie informujemy, że klienci, którzy dokonali wcześniejszej spłaty pożyczki zaciągniętej w Kasie mogą złożyć wniosek w celu odzyskania nadpłaconej prowizji lub opłaty przygotowawczej. Wniosek wraz z podaniem numeru umowy kredytu oraz numerem rachunku do zwrotu należy złożyć osobiście w dowolnej placówce (adresy placówek dostępne są na stronie  https://www.skokprogres.pl/) lub przesłać pocztą na adres: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Progres os. Leśne 16, 62-028 Koziegłowy.