Dane finansowe Kasy

 

Zarząd SKOK „Progres” przedstawia najważniejsze dane finansowe Kasy na dzień 30.09.2023 r.:

 

  1. suma bilansowa – 36.820 tys. zł
  2. wynik finansowy – 33,0 tys. zł
  3. fundusze własne – 6.145 tys. zł
  4. współczynnik wypłacalności – 17,45%