CZŁONKOSTWO

Jak zostać członkiem SKOK PROGRES ?


Aby zostać członkiem SKOK PROGRES należy:

W przypadku wystąpienia z Kasy udział i wkład członkowski są zwracane.

STATUT SKOK PROGRES

Deklaracja członkowska

Deklaracja przystąpienia w poczet członków SPSK

Regulamin dostępu do dokumentów