O Firmie

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK) to nowoczesne, samopomocowe instytucje finansowe działające na podstawie dwóch ustaw – o spółdzielczych kasach i prawa spółdzielczego oraz własnego Statutu. SKOK-i istnieją po to, aby gromadzić oszczędności swoich członków, udzielać im pożyczek i kredytów, prowadzić na ich zlecenie rozliczenia finansowe oraz pośredniczyć przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych. Tym co wyróżnia SKOK-i oraz unie kredytowe na całym świecie spośród innych instytucji finansowych, jest demokracja ekonomiczna i otwarte członkostwo. Innymi słowy to członkowie określonej Kasy kierują nią i mają decydujący wpływ na jej rozwój. Kasy nie są nastawione na maksymalizację zysków lecz na zwiększenie jakości oferowanych usług swoich członków.

 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Poznaniak" została powołana do życia na Zebraniu Założycielskim w dniu 7 grudnia 1993 r. SKOK zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją nr 0000060859. Działalność operacyjną Kasa rozpoczęła w maju 1994 r. Siedziba Kasy mieści się w Koziegłowach, os. Leśne 16, kod pocztowy 62-028.

W dniu 12 maja 2021 roku została zmieniona nazwa Kasy. Obecnie nazywamy się: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "PROGRES"

 

SPRAWOZDANIA